Information om Onsdagsgolfen.

Onsdagsgolfen är en tävling, som inte är officiellt utlyst av Tegelberga GK. Tegelberga GK tillhandahåller dock starttider för Onsdagsgolfen varje onsdag från början av april till slutet av september. Undantag gäller för onsdagar som faller på nationella helgdagar och onsdagen under golfklubbens golfvecka.

Anmälan sker på www.golf.se, under Tävlingar, Tegelberga, Onsdagsgolfen (för respektive vecka). Anmälan senast kl 14.00 dagen före så hinner scorekortet skrivas ut till tävlingen.

Onsdagsgolfen spelas med så kallad shot-gun start. Senast 8.00 skall de som vill delta i tävlingen ha registrerat sig hos tävlingsledningen och erlagt startavgift. Lottning av starthål sker senast 08.10 så att samtliga hinner ut till sina respektive starthål.

Shotgunstarten sker kl. 08.45.

Startavgiften är 40:- varav 10:- går till prispengar den aktuella onsdagen och 30:- till en tävling i samband med årsavslutningen. Årsavslutningen sker som vanligt på annan bana än Tegelbergas.

Varje onsdag delas poäng ut till dagens tio bästa spelare. Spelare, som har flest poäng när årsavslutningen spelas vinner årets hela tävling.  De tio bästa spelarna i varje veckotävling erhåller poäng enligt följande: 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. När en spelare erhållit poäng under fler än 10 onsdagar, räknas för denna spelare endast de tio bästa poängen.