2021 års deltävlingssegrare

31 mars  - 72 netto

Thomas Högberg


       

                            

                              

                                                                                                 

                                                                                               

                                
                      

7 april - 74 netto

Korosh Mirhosseini

 28 april - 65 netto

 Seppo Luukkonen

21 april  - 69 netto

Lennart Nilsson

4 augusti - 63 netto

Lars-Erik Sundstedt

21 juli  - 67 netto

Lars-Erik Sundstedt

14 april  - 72 netto

Lars-Erik Sundstedt


            
             

 

 
     

 

 

 

 

 

20 juni  - 70 netto

Claes Wretlind

 

29 sept.- 69 netto

Jan Bolander

1 sept.- 70 netto

Lennart Lundqkvist

12 maj- 66 netto

Lennart Lundqkvist

5 maj - 72 netto

Kurt Troedsson

 

 

 

19 maj - 64 netto
Seppo Luukkonen
n

s

9 juni - 63 netto

Nils-Erik Wallin

16 jui - 63 netto

Ulf Lundin

2 juni - 66 netto
Korosh Mirhosseini

13 juli - 67 netto

Christer Pettersson

 

 

 

 

22 sept - 69 netto

Lennart Forsberg

15 sept - 66 netto

Fredrik Broman

25 augusti - 62 netto

Ingemar Carlberg

8 sept -66 netto

Benni Andersen

11 augusti - 63 netto

Björn Niclasen

7 juli - 63 netto

Roland Nilsson


30 juni - 67 netto
Mats Olsson


23 juni - 65 netto
Lars-Olof Nilsson


26 maj - 67 netto
Leif Hjerpe